Weird Science

Ilustracja do artykułu "A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin"
Fot.4 – Ruchy higroskopowe szyszki żeńskiej świerka Picea; A – 0 min. (moment umieszczenia szyszki w eksykatorze), B – 30min, C – 180min, D – 300min
Kliknij, aby powrócić do artykułu A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin