Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.13 – Surowy N-metyloakrydon przed oczyszczeniem
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie