Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fiat lux!"
Fot.3 – Otrzymany kompleks; A - kryształy [Cu(NCS)(py)2(PPh3)], B - tryboluminescencja kompleksu (ISO400, czas ekspozycji: 10s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fiat lux!