Weird Science

Ilustracja do artykułu "Jak wyhodować węża?"
Fot. 9 - Sposób spalania się galaretki; A - bez dodatków, B – z dodatkiem chlorku sodu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Jak wyhodować węża?