Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.7 – Enzymatyczna chemiluminescencja luminolu; A – naniesienie roztworu luminolu na powierzchnię fragmentu korzenia, B – chemiluminescencja roztworu w kontakcie z tkanką roślinną
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory