Weird Science

Ilustracja do artykułu "Porządek z chaosu"
Fot.6 – Pierścienie Lieseganga powstałe w żelatynowej błonie
Kliknij, aby powrócić do artykułu Porządek z chaosu