Weird Science

Ilustracja do artykułu "Kasztanowiec - zwyczajny, ale niezwykły"
Fot.9 – Wpływ pH roztworu na uzyskany efekt UV; A – roztwór zasadowy, B – roztwór kwaśny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Kasztanowiec - zwyczajny, ale niezwykły