Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.5 – Elektrolityczna metoda hodowli dendrytów srebra; A – gotowy układ doświadczalny, B – otrzymane dendryty
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny