Weird Science

Ilustracja do artykułu "Kwiat pod mikroskopem"
Fot.3 – Pąk kwiatowy kurzyśladu polnego
Kliknij, aby powrócić do artykułu Kwiat pod mikroskopem