Weird Science

Ilustracja do artykułu "Chemiczne rośliny"
Fot.3 – Kryształy trihydratu heksacyjanożelazianu(II) potasu K4[Fe(CN)6]·3H2O
Kliknij, aby powrócić do artykułu Chemiczne rośliny