Weird Science

Ilustracja do artykułu "Oko w oko z rozwielitką"
Fot.6– Samica rozwielitki pchlicy Daphnia pulex; A – rozwijające się w komorze lęgowej osobniki młodociane, B – oczy złożone osobników młodocianych
Kliknij, aby powrócić do artykułu Oko w oko z rozwielitką