Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzym spod ziemi - peroksydaza"
Fot.9 – Przygotowanie odczynnika; A – umieszczenie porcji proszku cynkowego w probówce, B – ogrzewanie mieszaniny, C – odbarwiony roztwór nad osadem
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzym spod ziemi - peroksydaza