Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.7 – Aparat Soxhleta zestawiony w celu rekrystalizacji akrydonu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie