Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fosfor - alchemiczne światło"
Fot.4 – Spalanie fosforu czerwonego; A – po zapłonie, B – ugaszenie poprzez odcięcie dopływu powietrza, C – samozapłon pod wpływem powietrza
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fosfor - alchemiczne światło