Weird Science

Ilustracja do artykułu "Obserwacja efektów aktywności katalitycznej amylazy ślinowej"
Fot. 2 – Zestaw doświadczalny; po lewej – próbka kontrolna bez dodatku śliny, po prawej – próbka badana z dodatkiem śliny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Obserwacja efektów aktywności katalitycznej amylazy ślinowej