Weird Science

Ilustracja do artykułu "Katalaza - tlen trucizną"
Fot.11 – Działanie zawiesiny drożdży na wodę utlenioną; A – przed dodaniem zawiesiny, B – po dodaniu zawiesiny (opis w tekście)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Katalaza - tlen trucizną