Weird Science

Ilustracja do artykułu "Oscylacje in vitro"
Fot.1 – Reakcja oscylacyjna katalizowana cerem; A – faza bezbarwnego roztworu, B – faza żółtego roztworu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Oscylacje in vitro