Weird Science

Ilustracja do artykułu "A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin"
Fot.3 – Wygląd szyszki żeńskiej świerka Picea w zależności od wilgotności powietrza; A – szyszka w warunkach wysokiej wilgotności, B – szyszka w warunkach niskiej wilgotności
Kliknij, aby powrócić do artykułu A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin