Weird Science

Ilustracja do artykułu "Skrzyp - roślina z przeszłości"
Fot.1 – Przekrój pędu nadziemnego skrzypu polnego; a – epiderma, b – miękisz asymilacyjny, c – kanał walekularny, d – kanał karynalny, e – wiązka przewodząca, f – kanał rdzeniowy; skala – 1mm
Kliknij, aby powrócić do artykułu Skrzyp - roślina z przeszłości