Weird Science

Ilustracja do artykułu "Oko w oko z rozwielitką"
Fot.3 – Zbliżenie części głowowej rozwielitki pchlicy Daphnia pulex; A – oko złożone, B – szczątkowe oko naupliusowe, C – czułki I pary z widocznymi szczecinkami czuciowymi, D – uchyłek jelita środkowego
Kliknij, aby powrócić do artykułu Oko w oko z rozwielitką