Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.4 – Powiększenie obrazu dendrytów; w prawym dolnym rogu pokazano, z którego obszaru uzyskano powiększenie
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny