Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.8 – Fragment pędu żywotnika zachodniego Thuja occidentalis
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny