Weird Science

Ilustracja do artykułu "manual"
Fot.17 – Przełącznik na płytce głównej; A - pozycja 0, B - pozycja 1; aktywne sensory zostały zaznaczone kolorem zielonym
Kliknij, aby powrócić do artykułu manual