Weird Science

Ilustracja do artykułu "Kolor temperatury"
Fot.7 – Termochromia jodku ołowiu(II); A – temperatura pokojowa, B – temperatura podwyższona
Kliknij, aby powrócić do artykułu Kolor temperatury