Weird Science

Ilustracja do artykułu "Mały gigant - rzecz o karaczanie madagaskarskim"
Fot.3 – Karaczan madagaskarski – widok spodniej powierzchni ciała; a – czułek, b – oczy złożone, c – aparat gębowy, d – odnóża kroczne, e – sternit, f – przysadki odwłokowe
Kliknij, aby powrócić do artykułu Mały gigant - rzecz o karaczanie madagaskarskim