Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.2 – Formowanie się dendrytów srebra: A - początkowe stadium, B - późne stadium, widoczne dobrze wykształcone dendryty srebra
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny