Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.20 – Fluorescencja roztworów wodnych otrzymanych substancji; a – kwas N-fenyloantranilowy, b – akrydon, c – N-metyloakrydon, d – pochodna bis-akrydynowa, e - lucygenina
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie