Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.10 – Efekt działania proteaz z owocu ananasa na proces zastygania żelatyny; A – roztwór żelatyny w wodzie (próba kontrolna), B – roztwór żelatyny w wodzie z dodatkiem wyciągu z ananasa (próba badana), C – żel powstały w przypadku próby kontrolnej, D – brak wytworzenia żelu w próbie badanej
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory