Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.15 – Obserwacja barwy chemiluminescencji siloksenu Wöhlera; A – siloksen umieszczony na bibule filtracyjnej unoszącej się na powierzchni roztworu rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego i manganianu(VII) potasu, B – pomarańczowa barwa chemiluminescencji (ISO400, 3s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?