Weird Science

Ilustracja do artykułu "Oscylacje in vitro"
Fot.2 – Kryształy dwuwodnego chlorku miedzi(II)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Oscylacje in vitro