Weird Science

Ilustracja do artykułu "Światło w ciemności - bioluminescencja łycznika ochrowego"
Fot.14 – Chemiluminescencja; A – luminol, B – lofina, C - szczawian bis(2,4,6-trichlorofenylu) z dodatkiem zróżnicowanych barwników fluorescencyjnych
Kliknij, aby powrócić do artykułu Światło w ciemności - bioluminescencja łycznika ochrowego