Weird Science

Ilustracja do artykułu "Próba Fehlinga"
Fot.3 – Roztwory składowe odczynnika Fehlinga
Kliknij, aby powrócić do artykułu Próba Fehlinga