Weird Science

Ilustracja do artykułu "Oko w oko z rozwielitką"
Fot.2 – Anatomia rozwielitki pchlicy Daphnia pulex; A – II para czułków, B – oko złożone, C – I para czułków, D – karapaks, E – odnóża tułowiowe, F – odbyt, G – przewód pokarmowy, H – komora lęgowa, I – serce
Kliknij, aby powrócić do artykułu Oko w oko z rozwielitką