Weird Science

Ilustracja do artykułu "Transport wody - jak to robią rośliny?"
Fot.7 – Układ doświadczalny po kilku godzinach od dodania barwnika
Kliknij, aby powrócić do artykułu Transport wody - jak to robią rośliny?