Weird Science

Ilustracja do artykułu "Genialny roztwór w labiryncie"
Fot.7 – Doświadczenie i jego efekt; A – labirynt wypełniony roztworem, B – moment dodania barwnika, C- przepływ barwnika; oznaczenia: S – start, M – meta
Kliknij, aby powrócić do artykułu Genialny roztwór w labiryncie