Weird Science

Ilustracja do artykułu "Problemy z galaretką"
Fot.9 – Wynik reakcji biuretowej; a – próba kontrolna, b – żelatyna, c - agar
Kliknij, aby powrócić do artykułu Problemy z galaretką