Weird Science

Ilustracja do artykułu "Całkiem niezwykła herbatka"
Fot.5 – Roztwór reakcyjny w filiżance; A – wyciąg zielonej herbaty z dodatkiem paraformaldehydu i węglanu sodu; B - chemiluminescencja roztworu po dodaniu nadtlenku wodoru (ISO400, 3s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Całkiem niezwykła herbatka