Weird Science

Ilustracja do artykułu "Próba Fehlinga"
Fot.5 – Odczynnik Fehlinga z dodatkiem badanego cukru (glukozy) po ogrzaniu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Próba Fehlinga