Weird Science

Ilustracja do artykułu "Ten cukier coś kręci"
Fot.13 – Wynik próby Fehlinga; A – roztwór sacharozy, B – roztwór po reakcji hydrolizy
Kliknij, aby powrócić do artykułu Ten cukier coś kręci