Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.4 – Strąki mimozy wstydliwej (Mimosa pudica)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina