Weird Science

Ilustracja do artykułu "Skrzyp - roślina z przeszłości"
Fot.10 – Przemieszczanie się zarodników skrzypu po powierzchni; A – położenie zarodników skrzypu, B – położenie zarodników skrzypu po 4 cyklach zmian wilgotności powietrza (suche/wilgotne); a, b – wybrane zarodniki, białe gwiazdki - położenia zarodników, białe krzywe łamane – tor ruchu w czasie kolejnych cykli zmiany wilgotności, czerwone strzałki – przemieszczenie; skala – 10μm
Kliknij, aby powrócić do artykułu Skrzyp - roślina z przeszłości