Weird Science

Ilustracja do artykułu "Porządek z chaosu"
Fot.2 – Układ reakcyjny probówce; A – gotowy żel zawierający dichromian potasu, B – warstwa roztworu azotanu srebra nałożona na żel, strzałka wskazuje powstający produkt
Kliknij, aby powrócić do artykułu Porządek z chaosu