Weird Science

Ilustracja do artykułu "Niezwykłe barwy"
Fot.8 – Barwy roztworu antocyjanów w zależności od pH; A – kwas chlorowodorowy HCl, B – kwas borowy H3BO3, C – woda H2O, D – wodorowęglan sodu NaHCO3, E – woda amoniakalna NH3(aq)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Niezwykłe barwy