Weird Science

Ilustracja do artykułu "Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi"
Fot.5 – Zawiesina cynku w alkalicznym roztworze fenoloftaleiny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi