Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fotoogniwo uczulane barwnikiem"
Fot.18 – Pomiar natężenia prądu wytwarzanego przez fotoogniwo barwnikowe; A – brak dostępu światła do ogniwa, B – umożliwiony dostęp światła do ogniwa
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fotoogniwo uczulane barwnikiem