Weird Science

Ilustracja do artykułu "Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi"
Fot.12 – Roztwory wykorzystywane w fluorescencyjnej metodzie wykrywania krwi; A – zasadowy roztwór fluoresceiny, B – zasadowy roztwór fluorescyny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi