Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fiat lux!"
Fot.5 – Kompleks [Cu(NCS)(py)2(PPh3)]; widoczna bardzo jasna fluorescencja pod wpływem światła UV (ISO400, czas naświetlania: 1/30s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fiat lux!