Weird Science

Ilustracja do artykułu "Porządek z chaosu"
Fot.3 – Kropla roztworu azotanu srebra naniesiona na warstwę żelatyny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Porządek z chaosu