Weird Science

Ilustracja do artykułu "Kolor temperatury"
Fot.18 – Zmiany barwy roztworu; A – w temperaturze pokojowej, B – po ogrzaniu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Kolor temperatury