Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.14 – Chemiluminescencja siloksenu Wöhlera; A – zawiesina siloksenu w rozcieńczonym roztworze kwasu chlorowodorowego, B – chemiluminescencja widoczna po dodaniu niewielkiej ilości manganianu(VII) potasu (ISO400, 3s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?